Philips aandelen

Philips, een pionier in technologie en innovatie, wiens aandelen een fascinerend onderdeel vormen van de aandelenmarkt. Deze blog neemt je mee door de rijke geschiedenis van het bedrijf en zal je leren hoe je als beginnende belegger hier mee om moet gaan, analyseert de huidige productlijnen, bespreekt recente marktontwikkelingen, en biedt een diepgaand inzicht in de koerswaarden en zowel de kansen als risico's van het investeren in Philips. Of je nu een nieuwkomer bent in de beleggingswereld of gewoon je kennis wilt opfrissen, deze analyse biedt je waardevolle inzichten om een weloverwogen beslissing te kunnen maken.

Wat is Philips voor bedrijf

Koninklijke Philips, vaak simpelweg Philips genoemd, heeft een lange en indrukwekkende geschiedenis die teruggaat tot 1891, toen het werd opgericht door Gerard Philips en zijn vader Frederik in Eindhoven. Oorspronkelijk begonnen als een fabrikant van gloeilampen, is Philips uitgegroeid tot een wereldwijde leider in gezondheidstechnologie. Dit segment omvat alles van medische beeldvorming en patiëntbewaking tot gezondheidsinformatica en diagnostische oplossingen. Philips staat bekend om zijn innovatie en heeft zich voortdurend aangepast aan nieuwe technologieën en marktbehoeften, wat essentieel is voor zijn voortdurende succes.

De strategische verschuiving van Philips van consumentenelektronica naar gezondheidstechnologie begon in 2011, toen Frans van Houten CEO werd. Deze transformatie was onderdeel van een bredere herstructurering die gericht was op het benutten van de groeiende kansen in de gezondheidszorgsector, die als stabieler en potentieel winstgevender werd gezien dan de zeer concurrerende en cyclische consumentenelektronicamarkt.

De reden voor deze verschuiving lag in meerdere factoren:

 1. Marktgroei en stabiliteit: De gezondheidszorgmarkt beloofde meer groei en stabiliteit dankzij een vergrijzende wereldbevolking en een toenemende focus op gezondheidsuitgaven in ontwikkelde en ontwikkelende economieën.
 2. Technologische innovaties: Philips zag een kans om voorop te lopen in technologische innovaties die de gezondheidszorg konden verbeteren, waaronder beeldvormende technieken, patiëntenbewakingssystemen en gezondheidsinformatietechnologie.
 3. Duurzaamheid en impact: Met deze verschuiving kon Philips zijn bedrijfsmissie 'het leven van mensen verbeteren' verder verdiepen door bij te dragen aan essentiële gezondheidsdiensten wereldwijd, wat ook de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf versterkt.

Deze strategische beslissing heeft Philips geholpen zich te positioneren als een belangrijke speler in de gezondheidstechnologiesector, wat geleid heeft tot een meer gefocuste en potentieel meer veerkrachtige bedrijfsvoering.

Wat verkoopt Philips

Philips is voornamelijk actief in de sector van de gezondheidstechnologie. Het bedrijf ontwikkelt een breed scala aan medische apparatuur en diensten voor diagnose, behandeling, en preventie. Hun productportfolio omvat geavanceerde MRI-scanners, CT-apparatuur, echografie-apparaten, en patiëntenbewakingssystemen. Daarnaast biedt Philips ook consumentenproducten zoals verzorgingsproducten, kleine huishoudelijke apparaten en verlichtingsoplossingen, hoewel het bedrijf zich de laatste jaren meer focust op gezondheidstechnologie.

MRI-scanners

MRI-scanners van Philips gebruiken sterke magnetische velden en radiogolven om gedetailleerde beelden van interne lichaamsstructuren te produceren. Deze scanners zijn cruciaal voor het diagnosticeren van uiteenlopende medische aandoeningen, van hersenstoornissen tot spier- en gewrichtsproblemen.

CT-apparatuur

Philips' CT-apparatuur maakt gebruik van röntgenstralen om dwarsdoorsnedebeelden van het lichaam te creëren, die artsen helpen bij het diagnosticeren van ziekten en letsels. Deze scanners zijn bijzonder waardevol voor hun snelheid en nauwkeurigheid in noodgevallen en complexe diagnostische situaties.

Echografie-apparaten

Echografie-apparaten van Philips sturen geluidsgolven het lichaam in om beelden te genereren van onder andere organen en bloedvaten. Ze worden veel gebruikt voor het monitoren van zwangerschappen en het diagnosticeren van cardiovasculaire aandoeningen, vanwege hun veiligheid en non-invasiviteit.

Patiëntbewakingssysteem

Philips' patiëntbewakingssystemen bieden essentiële real-time informatie over vitale functies zoals hartslag, ademhaling en bloeddruk. Deze systemen zijn onmisbaar in kritieke zorginstellingen, waar ze helpen bij het continu volgen en snel reageren op patiëntencondities.

Philips is wereldwijd erkend voor zijn innovaties in de medische sector, waaronder de ontwikkeling van draagbare diagnostische oplossingen en geavanceerde behandelingen voor complexe gezondheidsproblemen. Deze producten en diensten zijn cruciaal voor ziekenhuizen, klinieken, en thuiszorgdiensten, waardoor Philips een essentiële rol speelt in de wereldwijde gezondheidszorginfrastructuur.

Wat is er aan de hand bij Philips

Recentelijk heeft Philips enkele uitdagingen ondervonden, zoals zichtbaar werd in de apneu-affaire waarbij het bedrijf een grote terugroepactie moest organiseren voor zijn ademhalingsapparatuur. Dit heeft geleid tot een rechtszaak en een schikking van bijna een miljard euro. Deze gebeurtenissen hebben tijdelijke schokken veroorzaakt in de aandelenkoers, maar hebben ook aangetoond hoe Philips reageert op tegenslagen en prioriteit geeft aan klantveiligheid en compliance.

Apneu-affaire

De apneu-affaire rond Philips betrof een grote terugroepactie die het bedrijf in juni 2021 aankondigde. Deze actie was gericht op miljoenen slaapapneu-machines en beademingsapparaten, met name de apparaten uit de Philips Respironics DreamStation-productlijn. De reden voor de terugroeping was de ontdekking van potentieel schadelijke defecten in het schuim dat gebruikt werd voor geluidsreductie in deze apparaten. Dit schuim kon afbreken en mogelijk kleine deeltjes en chemische dampen uitstoten die patiënten zouden kunnen inademen of inslikken.

De reactie van Philips op deze crisis, waaronder de uitgebreide communicatie naar klanten en investeerders, en de stappen die het heeft ondernomen om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen, tonen aan hoe het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt binnen de strikte regelgeving van de medische sector.

Koerswaarde van Philips

De koers van het Philips-aandeel heeft door de jaren heen verschillende fluctuaties meegemaakt. Recentelijk zag het bedrijf een significante stijging in zijn aandelenwaarde na de bekendmaking van de schikking in de apneu-zaak. Deze stijging was gedeeltelijk te danken aan het vertrouwen van de investeerders in de afhandeling van de zaak en de verwachting van een stabielere toekomst.

Impact van de apneu-affaire

Toen Philips in juni 2021 de terugroepactie aankondigde, leidde dit onmiddellijk tot onzekerheid en bezorgdheid bij investeerders. Dit resulteerde in een daling van de aandelenkoers, omdat marktdeelnemers vreesden voor de financiële impact van de terugroepactie en de mogelijke langdurige gevolgen voor het merkimago en de verkoop van Philips. De kosten die met de terugroepactie en rechtszaken gemoeid waren, versterkten deze zorgen.

Herstel na de schikking

De koers van het aandeel Philips kende een opmerkelijke stijging na de aankondiging van een schikking in de rechtszaken die volgden uit de apneu-affaire. Dit was gedeeltelijk omdat de schikking een einde maakte aan een deel van de onzekerheid rond de financiële lasten die Philips zou dragen. Investeerders reageerden positief op het nieuws dat Philips een belangrijk juridisch risico achter zich kon laten en zich weer kon concentreren op de bedrijfsvoering.

Andere beïnvloedende factoren

Naast de apneu-affaire zijn er andere belangrijke factoren die de koerswaarde van Philips hebben beïnvloed:

 1. Wereldwijde gezondheidscrisis: De COVID-19 pandemie had een aanzienlijke impact op de gezondheidszorgtechnologiemarkt, waarbij de vraag naar bepaalde medische apparaten, zoals beademingsapparatuur, tijdelijk toenam, wat een positieve invloed had op de aandelenkoers van Philips.
 2. Technologische innovaties: Nieuwe productlanceringen en technologische doorbraken binnen het bedrijf kunnen leiden tot koersstijgingen, terwijl vertragingen of technische problemen een tegenovergesteld effect kunnen hebben.
 3. Markt- en economische omstandigheden: Algemene markttrends, economische factoren en regelgevingsveranderingen in de gezondheidszorgsector hebben ook een aanzienlijke invloed op de koers van Philips-aandelen.

Toekomstige verwachtingen

De koerswaarde van Philips blijft onderhevig aan zowel interne bedrijfsprestaties als externe economische en marktontwikkelingen. De manier waarop Philips toekomstige uitdagingen en kansen in de gezondheidstechnologiemarkt navigeert, zal cruciaal zijn voor het langetermijntraject van de aandelenkoers. Het blijft van belang voor investeerders om zowel de financiële gezondheid van het bedrijf als de bredere marktomstandigheden te monitoren.

Dividend aandelen van Philips

Philips heeft een beleid om een stabiel tot groeiend dividend uit te keren aan haar aandeelhouders, wat past bij de strategie om langetermijnwaarde te creëren. Het bedrijf streeft ernaar om 40% tot 50% van zijn voortgezette nettoresultaat uit te keren als dividend. De frequentie van de dividenduitkeringen door Philips is jaarlijks, waarbij het dividend gewoonlijk wordt voorgesteld bij de aankondiging van de jaarresultaten in januari en vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die meestal in mei plaatsvindt. Na goedkeuring wordt het dividend meestal in juni uitbetaald.

De specifieke hoeveelheid dividend die Philips uitkeert, kan variëren afhankelijk van de bedrijfsresultaten en economische omstandigheden. Bijvoorbeeld, in 2021 keerde Philips een jaarlijks dividend uit van €0,85 per aandeel. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de jaarlijkse financiële resultaten van Philips, aangezien deze een directe invloed hebben op de hoogte van het uitgekeerde dividend. Ook externe factoren, zoals marktomstandigheden en economische trends, kunnen invloed hebben op het besluit van Philips om het dividendbeleid eventueel aan te passen.

Voordelen van de aandelen van Philips

 1. Stevige marktpositie: Philips is een leidend merk in de gezondheidstechnologie, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor langetermijninvesteringen.
 2. Innovatie en onderzoek: De voortdurende investering in R&D kan leiden tot baanbrekende innovaties die de marktpositie van Philips kunnen verstevigen.
 3. Diversificatie: Philips' uitgebreide productassortiment en geografische spreiding zorgen voor risicospreiding.
 4. Sterke regelgevingsfocus: Na recente uitdagingen heeft Philips zijn focus op compliance en kwaliteitscontrole verhoogd, wat de langetermijnveiligheid van zijn producten en investeringen ten goede komt.

Nadelen van de aandelen van Philips

 1. Regelgevingsrisico's: Philips opereert in een zwaar gereguleerde sector, wat kan leiden tot potentiële boetes of terugroepacties.
 2. Marktvolatiliteit: De afhankelijkheid van de gezondheidszorgmarkt kan leiden tot volatiliteit door beleidswijzigingen of economische schommelingen.
 3. Hoge concurrentie: De gezondheidstechnologiemarkt is zeer competitief, wat druk zet op zowel prijzen als marges.
 4. Afhandeling van claims: De financiële impact van juridische geschillen, zoals de apneu-affaire, kan het bedrijf zowel financieel als qua imago schaden.

In deze blog hebben we de cruciale aspecten van het investeren in Philips onderzocht, van de historische achtergrond van het bedrijf en zijn huidige productlijn, tot recente uitdagingen en koersontwikkelingen. Philips biedt zowel aanzienlijke voordelen als bepaalde risico's. Het is belangrijk dat je als investeerder deze factoren afweegt bij het maken van beleggingsbeslissingen.

cloud-syncearthbullhorn linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram